ALGEMEEN > Klei - algemeen > perliet en papierklei

Wie heeft er ervaring met het werken met perliet in kombinatie met andere klei?
In 2008 is er een workshop geweest van Barbro Aberg over perliet en papierklei, die ik helaas gemist heb. Zijn er mensen die daar aantekeningen over hebben?
Ik vraag me o.a. af welke perliet geschikt is om te gebruiken en welk pecentage je kunt toevoegen aan papierklei of andere klei.

2 antwoorden

  • Carla, als u het hebt over het volkanisch glas Perliet is dit helemaal niet geschikt om in klei te mengen, zelfs niet in paperclay. U kan het wel in sintersibs mengen om een ruw puimsteenachtig effect te bekomen, maar zie helemaal niet het nut ervan in dit in klei te mengen. Kans is zeer groot dat het werkstuk uiteen zal vallen bij de silicium-conversie.
    beantwoord
  • In het maartnummer 2008 is een artikel over Barbo Aberg en haar werkwijze met perliet gepubliceerd. Het nummer is nog na te bestellen via info@klei.nl.
    Het nummer kost 2,- euro plus verzendkosten.
    beantwoord

Deze vraag is gesloten, er kunnen geen antwoorden meer aan worden toegevoegd.