ALGEMEEN > Tips > Een Luster Decoratie meer Volume geven

Een tip om wat meer 'body' aan een (goud)luster decoratie te geven is de decoratie eerst in relief aan te brengen d.m.v.een engobe.De engobe wordt dan (met het werkstuk)geglazuurd, en later wordt op de engobe het luster aangebracht.

Rob
gevraagd

Deze vraag is gesloten, er kunnen geen antwoorden meer aan worden toegevoegd.