ALGEMEEN > Tips > zelf gedolven Friese klei

Eigenlijk is dit geen vraag, maar een TIP. Wie er van houdt om met zelfgedolven klei te werken: ten zuiden van Harlingen, langs de N31 (alfslag Kimswerd, parallelweggetje links) liggen hoge bergen Friese klei, afgegraven ter verbetering van een vogelgebied en bestemd voor een dijk bij Lemmer. De klei is grijs, erg plastisch, maar van goede kwaliteit. En helemaal gratis voor zolang de gravers bezig zijn.

2 antwoorden

Deze vraag is gesloten, er kunnen geen antwoorden meer aan worden toegevoegd.