ALGEMEEN > Atelier/werkruimte > Keramiek-atelier

Een aantal jaren geleden heeft in het blad KLEI een volledige beschrijving gestaan van hoe je het beste een keramiekatelier kunt inrichten. Heel graag zou ik deze informatie willen krijgen.

1 antwoorden

  • Het artikel (pdf-document) is te bestellen door overmaking van € 2,00 naar rekening NL23 RABO 0132 302403 onder vermelding van 'inrichting keramiekatelier' en uw e-mailadres.

    Wilt u het artikel via de post ontvangen, maak dan € 2,50 over
    naar rekening NL23 RABO 0132 302403 onder vermelding van 'inrichting keramiekatelier' en uw naam en adres.


    beantwoord

Deze vraag is gesloten, er kunnen geen antwoorden meer aan worden toegevoegd.