ALGEMEEN > Diversen > Hoe bepaal jij de verkoopprijs?

Ik ben benieuwd hoe jullie de verkoopprijs van je product/werkstuk bepalen. Doen jullie dat op gevoel of hebben jullie daar een methodiek voor. Ik schrijf voor Klei de komende keer in de serie Professionaliseren en ik wil graag meenemen hoe de verschillende mensen dat doen. Alvast bedankt voor je antwoord.

9 antwoorden

 • Marktonderzoek ( rondkijken: hoe en wat doen vergelijkbare anderen, is er veel vergelijkbaar aanbod), lokatie (waar verkoop je wat, bijv. markt vs galerie). Wat is de eigen visie op het object - ben je er zelf erg aan gehecht of minder.

  Dat allemaal ter onderbouwing van je eigen gevoel omtrent de vraagprijs. Vervolgens weeg je af of dit opweegt tegen de kosten die je maakt, de tijd die je er aan geeft.

  Kom je dan op een onverkoopbaar product dan is wellicht de conclusie dat je of onverstandig bezig bent of dat je hobby wel erg duur wordt.
  beantwoord
 • Prijsbepaling is een lastige materie. Gevoel is een slechte raadgever bij het bepalen van de prijs. Het is professioneler om de prijs te berekenen. Ik ga uit van het uurloon dat ik Wil verdienen. Daarbij opgeteld de kosten voor outillage, stookkosten, atelierhuur en andere bijkomende kosten. Daarmee weet je wat je voor het werk minstens moet ontvangen. Mocht je niet alle werk dat je maakt verkopen dan dien je het bedrag nogmaals gerelateerd te verhogen. Het werken met wederverkopers galeries of winkels zal de prijs vaak doen verdubbelen.
  beantwoord
 • Eens met Michel.
  beantwoord
 • Hoge kostendekkend prijzen plus winstopslag .... niet verkopen ??? Wat dan?
  beantwoord
 • Gerard, kan je dat meer toelichten ?
  beantwoord
 • Lucien, en anderen, uiteraard wil en zal ik e.e.a. toelichten.

  Voor de professional:

  Natuurlijk is de bedrijfseconomische benadering uitstekend te noemen. Men moet goed inzicht krijgen in de samenstelling van alle kosten:
  - het eigen, acceptabele uurtarief (ondernemersloon),
  - de huisvestingskosten,
  - afschrijving van apparatuur,
  - alle variabele kosten (elektriciteit, stookkosten, water, klei, grondstoffen, etc.);
  - verkoopkosten (publiciteit, provisies, website, etc.)
  - Etc.

  Dat alles zal toegerekend moeten kunnen worden aan het aantal, te begroten aantal stuks dat men gewoonlijk afzet of zou willen afzetten. Men kan dat bijvoorbeeld vatten in een eenheid te verkopen product ( bijv.per kg).

  Wanneer de professional echter zich geen rekenschap geeft van zijn concurrentiepositie middels een zekere mate van marktonderzoek, ontstaat het gevaar dat men snel met een te duur product in een te kleine markt opereert. De kansen op afzet / omzet nemen dan zienderogen af. Om die reden ontstaat er als vanzelf druk om met de prijs, als variabele, te gaan schuiven.

  Neemt de vraag af dan zal de prijs dalen, is de vraag groot (zijn uw producten zeer gewild) dan zal de prijs omhoog kunnen. Het ondernemersloon is dan veelal de enige kostprijsfactor die zal gaan variëren. Aan efficiënter werken, minder materiaalverbruik, minder kosten maken, zitten immers all snel grenzen.


  Voor de hobbyist:

  Alleen uitgaan van een gevoel is ook hier niet goed. Ook hier zal een zeker inzicht in de kosten een rol moeten kunnen spelen. Maar ja, een hobby kost geld en maakplezier, als opbrengst in de keramiek, is uiteindelijk ook in geld uit te drukken.
  Wat hierbij helpt is het bekijken van het aanbod dat vergelijkbaar is met uw eigen werkstukken. Enfin zoals ik ook al hiervoor in mijn eerdere reactie al aangaf, helpt e.e.a. dan om uw aanwezige gevoel, een beetje beter te onderbouwen.

  Al meent een hobbyist soms dat het eigen werk heel mooi is en de hoofdprijs verdiend, het helpt je om enig inzicht te rijgen in de kwaliteit van het eigen werk, door dat ook eens te vergelijken met dat van anderen en dat wat zij voor hun werkstukken vragen. Kortom kijk geregeld om u heen en doe wat plezierig en goed voelt.

  Ik hoop dat deze ruime uiteenzetting duidelijk is.
  beantwoord
 • Gerard, het lijkt me of je het hebt over consumptie goederen. Hier hebben we het over kunst en ambachtsproducten.
  Wat bepalend is voor de prijsberekening van 1 of meerdere objecten is dit van belang:
  - het eigen, acceptabele uurtarief (ondernemersloon),
  - alle variabele kosten (elektriciteit, stookkosten, water, klei, grondstoffen, etc.)

  Dan hebben we nog investeringen en andere onkosten die integraal in vermindering kunnen gebracht worden op de kwartaal of jaarinkomsten, maar niet om mee te nemen in de berekening van het object.
  - de huisvestingskosten,
  - afschrijving van apparatuur,
  - verkoopkosten (publiciteit, provisies, website, etc.)
  Indien achteraf blijkt dat de verkoop niet loopt, moet je je objecten in vraag stellen en niet de verkoopsprijs. Ik ben reeds 35 jaar full time professioneel keramist en mag me wel als ervaringsdeskundige beschouwen. Ik maak objecten tussen 400 en 8000 € .
  Let wel, deze regels zijn voor de hobbyisten hetzelfde.
  beantwoord
 • Beste Lucien , ik denk dat wij beiden, met andere woorden hetzelfde zeggen.
  Ik ben het met uw woorden niet oneens. De prijs van een kunstobject en ligt inderdaad een tikje anders. Dat is mede wat de liefhebber er voor over heeft.
  Maar dat geldt dus ook voor unica.

  Ik ben overigens benieuwd naar andere meningen.
  beantwoord
 • Bij de prijsbepaling van een kunstobject ligt het echt niet anders. De verkoop van een kunstvoorwerp betaalt voor het aantal andere kunstwerken dat niet wordt verkocht. Of het wordt verkocht hangt af van een liefhebber zoals dat ook geldt bij ambachtsproducten.
  beantwoord

Deze vraag is gesloten, er kunnen geen antwoorden meer aan worden toegevoegd.